ANNONSE

Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Betingelser for abonnement
Abonnement på Saltenposten gir deg mulighet til å lese vårt innhold i papiravisen og digitalt via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett for deg og din husstand. Det gir også tilgang til e-avis (papiravisen elektronisk).

Det er mulig å stanse forsendelsen av papiravisen og kun benytte de digitale tjenestene.

Abonnementet er bindende til det sies opp av abonnenten. Dersom betaling ikke foreligger innen forfallsdato, vil abonnementet bli stoppet og faktura for eventuell ubetalt periode vil bli sendt.

Abonnementet skal forskuddbetales og faktura for neste periode varsles i god tid før forfallsdato. Ved betaling med ordinær papirfaktura påløper fakturagebyr.

Avtale om AvtaleGiro gjøres via din bankforbindelse. Skjema for inngåelse av AvtaleGiro-avtale mottas normalt sammen med papirfakturaen.

Alle oppgitt priser gjelder levering i Norge inklusiv merverdiavgift. Utenfor Norge gjelder særskilte vilkår. Ved prisendring vil den nye prisen gjøres gjeldende fra tidspunkt for neste betalingsperiode.

Korte stopp gir ikke fradrag i abonnementsprisen. Det kan ikke bestilles stopp for abonnement i bindingstiden.

Etter angrefristloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter første leveranse.

Om avisen uteblir på grunn av streik, lockout eller andre leveringsproblemer, vil vårt erstatningsansvar begrense seg oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinket avis vil normalt ikke gi erstatning. Har du tilgang til avisen digitalt erstattes ikke uteblitt papiravis ved eventuelle leveringsproblemer.

PERSONVERNREGLER
Fra 1. august i år må Norge forholde seg til EUs nye personvernregler. Dette innbefatter også Saltenposten.

Her i avisen har vi lagret den informasjonen om deg som vi mener er nødvendig for at vi skal få papiravisen fram til deg, gi deg adgang til nettavisen og/eller kundeportalen vår, sende deg nyhetsvarsel på sms eller epost, skreddersy brukervennlig innhold, gi aktuelle tilbud om avistjenestene våre, sende deg faktura og gi deg aktuelle tilbud fra oss eller våre samarbeidspartnere. Vi har derfor registrert følgende opplysninger: Navn på abonnenten, gate og postadresse, epost, telefon/mobilnummer og hvilke type abonnement du har.

Disse opplysningene tar vi godt vare på så lenge du er abonnent, og i rimelig tid etter at kundeforholdet til oss evt er avsluttet.

Dersom du har spørsmål om de opplysningene vi har om deg, kan du sende en epost til annonse@saltenposten.no eller ringe oss på telefon 75 60 24 60.

ANNONSE