ANNONSE

Historikk

Kontakt:
Tlf: 75 60 24 60
E-post: redaksjonen@saltenposten.no

Et talerør for Indre Salten

26. april 1995 kom Saltenposten ut for første gang. I begynnelsen var vi en ukesavis, som hadde hovedsete på Fauske.

Januar 1999 var en stor milepæl. Bemanningen ble doblet og mer av produksjonen ble flyttet fra eierne Nordlandsposten til kontorene på Fauske.

Da avisfusjonen mellom Nordlandsposten og Nordlands Framtid var en realitet i februar 2002, fikk Saltenposten mulighet til å stå på egne ben. Dette gjennom å stable på plass et nytt eierskap. Fra å være eid av et konsern ble vi eid lokalt av privatpersoner og bedrifter i Indre Salten. Eierskapet har blitt noe forandret i forhold til lokalisering, og de største eierne er nå Odd Reidar Øie fra Snarøya og Helgelands Blad fra Sandnessjøen.

Saltenposten har hatt en fin utvikling på opplagstallene. Vi har nå vokst oss til 4832 i opplag og et godkjent lesertall på 19.000. Vår filosofi har vært at husmorslaget og ungdomsklubben har vært like viktig for oss å besøke som de politiske arenaer og andre områder, noe som vi mener er grunnlaget for den stabile lesermassen.

Redaktører i Saltenposten:
Trond Raaum        1995 - 1996
Tomas Evjen         1997 - 1999
Arild Bjørnbakk      2000 - 2006
Frank Øvrewall      2006 - 2022
Inger Opsahl          2022 - 2023                                                                                                                                                          Helge Simonsen    2022 -


ANNONSE