Vil bygge kraftverk

Vil bygge kraftverk

VANNKRAFT. Her i Kobbskarelva i Sørfold er det søkt om å lage småkraftverk. Bildet er tatt ved utløpet av Kobbskarvatnet, og elva kommer ned vest for den sørlige åpningen av Kobbskaret tunnel. Foto: Olaug Alfheim Bakkland

Nå ligger fire søknader om småkraftverk i Sørfold ute på høring.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.