Trenger ny tømmerkai

VIL HA NY KAI. I desember var det møte i Sørfold kommune om bygging av ny tømmerkai i Straumen i Sørfold kommune. Fra venstre Ole Bakke fra Allskog, Geir Sund fra fylkesmannen i Nordland (bak Ole), Arild Hollum fra Elkem Salten, Arvid Knutsen fra Nordland fylkeskommune, Line Hansen fra Sørfold kommune, Ann-Hege Hanstad fra Statskog, Jostein Saus fra Statskog, Vibeke Unosen som styrerepresentant i Allskog og skognæringsforum i Nordland, Ørjan Alm fra Saltdal kommune, Kjell Mohus fra Salten Havneservice, Gerd Bente Jakobsen fra Sørfold kommune, Georg De Besche fra Fauske kommune, Kurt Jessen Johansson fra skognæringsforum i Nordland og Torgunn Sollid fra Skognæringa Kyst. Begge foto: Helge Kårstad

Hvis prosjektet får tilskudd, kan det bli bygget en ny kai for utskiping av tømmer i Sørfold.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse