Stort sprik i anbud

Stort sprik i anbud

MER GANGVEI. I april begynner arbeidet med å videreføre gang- og sykkelveien på Klungset fram til Klungset samfunnshus. FOTO: Sylvia Bredal

Anbudene på en gang- og sykkelvei på Klungset varierer fra syv til 15 millioner kroner.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.