Stort sprik i anbud

MER GANGVEI. I april begynner arbeidet med å videreføre gang- og sykkelveien på Klungset fram til Klungset samfunnshus. FOTO: Sylvia Bredal

Anbudene på en gang- og sykkelvei på Klungset varierer fra syv til 15 millioner kroner.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse