Snakket om utfordringene ved bosetting

UTFORDRINGER. Ordfører i Beiarn, Monika Sande drøftet mulighetene og begrensningene i forhold til å ta imot unge mindreårige asylsøkere i Beiarn. Her flankert av Bjørnar Brændmo fra Beiarn bygdeliste og rådmann Ole Nybakk. Foto: Maria Trondsen

Å finne nok boliger til flyktningene, og å løse transportbehovene var noe av det som ble snakket om i Regionrådet.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse