Sauebonde: - Vi blir frarøvet lønna vår

KRITISERER. Leder for Nordland sau og geit, Ann Guro Hansen, mener dagens kriterier for erstatning gir frarøver saueeiere inntekter de ville fått dersom de kunne levert dyrene sine til slakteriet. Arkivfoto: Sverre Breivik

- Hvert år søker vi om mye mer i erstatning enn det vi får i erstatning av Fylkesmannen. Vi blir frarøvet lønn som vi skulle fått utbetalt av Nortura.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn