Rører ikke Oterelva

Rører ikke Oterelva

Oterelva vil planutvalget spare sammen med Galbmejohka og Littj Tveråga. FOTO: Sylvia Bredal

Oterelva, Galbmejohka og Litj Tverråga er elvene planutvalget i Fauske ikke vil ha kraftutbygging i.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.