Prioriterer saker som omhandler barn

PÅ DET JEVNE. Lensmann Robin Johnsen forteller at han opplever politiåret i fjor som et år på det jevne, uten de store overraskelsene. Det har vært økning i blant annet voldssaker og sedelighetssaker, men lensmannen mener at det er flere årsaker til det, uten at det nødvendigvis betyr at det er grunn til å rope varsku. Foto: Frida Kalbakk

I Indre Salten er det økning i blant annet voldssaker og sedelighet, flere knyttet til barn under 18 år.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn