Pengekrangel om granskog

Pengekrangel om granskog

STRID. Uttak av gran fra Junkerdalsura nasjonalpark skaper strid mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Miljødirektoratet. Ikke om hvorvidt det er riktig å gjøre det, men om nasjonalparkstyre skal få ekstra penger til å gjøre dette arbeidet som vil koste 810.000 kroner. Foto: Frank Øvrewall

Midtre Nordland nasjonalparkstyre føler seg overkjørt av Miljødirektoratet, og har bedt om et møte med klima og miljøminister Vidar Helgesen.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.