Over 20 mill. i minus

Over 20 mill. i minus

STORT MERFORBRUK. Fauske kommune fikk et langt større driftsunderskudd enn budsjettert i 2014. Netto driftsresultat viser 20,6 millioner kroner i minus, mot 8,1 millioner minus i budsjett. Foto: Arild Bjørnbakk

Drifta av Fauske kommune gikk med over 20 millioner kroner i minus i fjor. Det viser regnskapet som nå er klart.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.