Oppdrag Sjunkhatten

Oppdrag Sjunkhatten

ER I GANG. Hulleberg er nå på plass på kontoret på Fauske. Stillingen er et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, Fauske og Sørfold. Det skal også lages en arbeidsgruppe på tvers av disse, som hun skal samarbeide med. Foto: Eva S. Winther

Mari Hulleberg (27) er på plass i prosjektstillingen tilknyttet Sjunkhatten nasjonalpark.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.