Økt sikkerhetskrav i Farvikbekken

SIKRES. Området i Farvikbekken ved Vestmyra skole blir sikret i 230 meters lengde hvor de skal «plastre» skråningene med steinfyllinger, som også skal fungere som motfyllinger. Bekken går til høyre i bildet, der det er skogkledt. Foto: Arild Bjørnbakk

Farvikbekken må sikres for 8,8 millioner på grunn av økte sikkerhetskrav og økt bruk av området.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn