Økt flom i Saltdalselva

Økt flom i Saltdalselva

KONSEKVENSER. NVE anbefaler et klimapåslag på 40 prosent beregnede flomvannføring sør for Saltdal. Arkivbilde

Kommunene i Nordland vil i fremtiden få større utfordringer med flom, havnivåstigning, overvann og skred.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.