Økt flom i Saltdalselva

KONSEKVENSER. NVE anbefaler et klimapåslag på 40 prosent beregnede flomvannføring sør for Saltdal. Arkivbilde

Kommunene i Nordland vil i fremtiden få større utfordringer med flom, havnivåstigning, overvann og skred.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse