Økning av saker til konfliktrådet

ØKNING AV SAKER. I 2016 fikk konfliktrådet i Salten og Helgeland 450 innsendte saker. Av de 450 sakene som ble mottok var omtrent 200 av dem straffesaker og 250 av dem var sivile saker. Illustrasjonsfoto: Salten og Helgeland konfliktråd

Konfliktrådet i Salten og Helgeland mottok 450 saker i året som gikk.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse