Må bygges om for millioner

Må bygges om for millioner

FRAM OG TILBAKE. Sagatun har stått ferdig renovert dette året. I oktober 2012 måtte 11 beboere flytte fra sykehjemmet og inn på dobbeltrom på Fauske helsetun. Nå skal vegger rives og det skal ombygges. Foto: Frida Kalbakk

Rådmannen innstiller på at Sagatun ombygges til fem omsorgsboliger, i stedet for seks.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.