Lar elevene øve på fengselstomta

Lar elevene øve på fengselstomta

ØVINGSOMRÅDE. Et samarbeid mellom videregående skole og kommunen gjennom Fauna gjør at skolen får et nytt øvingsområde som i fremtiden blir industritomt, og det nærmest på trappa til skolen. Fra venstre Kjell Berg, John-Eirik Eilertsen, Ketil Johansen alle fra videregående skole, Roar Hansen og Kristian Amundsen - begge fra Fauna. Foto: Arild Bjørnbakk

Anleggslinjen på videregående skole på Søbbesva får nå et nytt øvingsområde i nær tilknytning til skolen.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.