Flyttevedtak oppheves

Flyttevedtak oppheves

FAGFOLK. Politikerne i Saltdal valgte å ikke høre på egne fagfolk og vedtok å flytte rus- og psykiatritjenesten til Vensmoen. Fra venstre ass. rådmann Mary-Ann Meisler, fagleder for psykiatritjenesten Therese Ramsvik og enhetsleder Helse og familie-enheten Maria Rolandsen. Her fra kontrollutvalgsmøte i juni der de orienterte om en annen sak. Foto: Sverre Breivik

I juni ble det vedtatt å flytte rus- og psykiatritjenesten til Vensmoen innen utgangen av 2013, uten at de tillitsvalgte er hørt.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.


Annonse