Flinke femteklassinger

Flinke femteklassinger

RØKLAND SKOLE. Elevene i 5. trinn på de to skolene i Saltdal er spesielt god engelsk og regning, mens de ligger på gjennomsnittet for landet i lesing. Bildet er fra skolestart på Røkland skole i høst. Foto: Sverre Breivik

5. klassingene i Saltdal skårer godt på de nasjonale prøvene.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.