Får hogge og beite
i naturreservat

HOGST OG BEITE. Fiskvågvatnet og Fiskvågflåget naturreservat ligger like utenfor Rognan sentrum. Til stross for streng fredning er det adgang til å ha beitedyr i reservatene, og Fylkesmannen ser gjerne at granskogen blir hogd ut. FOTO: Solveig J. Pedersen

Kenneth Andersen på Rognan får både ha dyr på beite, samt hogge gran og ved i Fiskvågvatnet og Fiskvågflåget naturreservat.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse