Får hogge og beite
i naturreservat

Får hogge og beite<br/>i naturreservat

HOGST OG BEITE. Fiskvågvatnet og Fiskvågflåget naturreservat ligger like utenfor Rognan sentrum. Til stross for streng fredning er det adgang til å ha beitedyr i reservatene, og Fylkesmannen ser gjerne at granskogen blir hogd ut. FOTO: Solveig J. Pedersen

Kenneth Andersen på Rognan får både ha dyr på beite, samt hogge gran og ved i Fiskvågvatnet og Fiskvågflåget naturreservat.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.


Annonse