- Et unødvendig og egoistisk påfunn

EKSISTERENDE NÆRINGSLIV. Lasse Bredesen i firmaet som driver grustaket ved Hestbrinken mener det vil være uheldig for både miljø og eksisterende arbeidsplasser hvis PK Strøm får tillatelse fra kommunen til å hente ut grusmasser ved et nedlagt grustak i nærheten. Han peker på at naturen har begynt å ta tilbake det nedlagte grustaket og mener man må bruke det eksisterende næringslivet. Foto: Knut F. Olsen

Driver av grustaket på Hestbrinken frykter for både miljø og arbeidsplasser hvis kommunen tillater flere uttak i området.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse