- Et halvt årsverk
går bort i kjøring

FLYTTES TILBAKE? Hovedbygningen på Vensmoen har siden nyttår huset rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Nå foreslår rådmannen å flytte deler av tjenesten tilbake til Rognan. Arkivfoto: Sverre Breivik

De ansatte i rus- og psykiatri i Saltdal må sitte mange timer i bil i stedet for å vise omsorg. - Bortkastet, syns administrasjonen.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn