Dyre leiekontrakter og dårlige bygg

Dyre leiekontrakter og dårlige bygg

DYRESTE BYGGET. Roma-bygget på Rognan er det dyreste bygget kommunen leier, og leieavtalen har flere dårlige vilkår. For eksempel at det bare er mulig å leie for ti år av gangen. Foto: Sverre Breivik.

Steinar Maarnes (H) mener det er viktig å se på leiekontrakten Saltdal kommune har på Roma-bygget før det er for sent.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.