714 har fått lærlingplass, 372 elever står uten

SAMMEN OM PLASSER. Disse jobber for at flere lærlingsplasser skal komme på plass.Fra venstre Torild Birgitte Nilsen, Seksjonsleder for opplæring i skole og bedrift i Nordland fylkeskommune, Ivar Kristiansen, regiondirektør NHO Nordland, fylkesråd Oddleif Olavsen, Liv Hov, leder i yrkesopplæringsnemda (NHO) og fylkesutdanningssjef Tone Vangen.

714 elever fra Nordland har per i dag fått en avtale om læreplass. Det er 200 mer enn på samme tid i fjor.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn