100.000 kroner i bot

ULOVLIG FYLLING. Her arbeider Veidekke med ei ny bru over elva mellom Kvitblikvatn og Vallvatn. Til venstre ligger fyllingen som er laget for at trafikken skal gå som normalt mens bruarbeidet pågår. Problemet er at fyllingen er lagt i Fauskeidet naturreservat, uten at Vegvesenet har søkt om tillatelse. Rørene under fyllingen er dessuten for små. Bildet er tatt av Tore Veisetaune i Statskog Fjelltjenesten som har vært på befaring og dokumentert skadene i en rapport.

Vegvesenet må betale 100.000 kroner i bot for ei midlertidig bru de laget i Fauskeeidet naturreservat.www.saltenposten.no

Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side:

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse