Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Smånytt

Nei til traktor

Publisert: 26.04.2016 kl 10:57

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har avslått søknaden fra Magne Pettersen. Han ville frakte materialer med traktor på bar mark under hyttebygging i...

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har avslått søknaden fra Magne Pettersen. Han ville frakte materialer med traktor på bar mark under hyttebygging i Sulis.

- Slik frakt bør skje på vinterføre. Slik transport på barmark vil gi terrengskader, står det i saksutredningen.


Nei til tomtekjøp

Publisert: 26.04.2016 kl 10:57

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har enstemmig avslått søknaden fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på 70 kvadratmeter av kommunens eiendom.

Pa...

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har enstemmig avslått søknaden fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på 70 kvadratmeter av kommunens eiendom.

Parsellen er en del av en passasje mellom bebyggelsen i Naustveien, som brukes av beboerne som en snarvei til sentrum.

- Traseen er ikke opparbeidet og egner seg ikke for motorisert ferdsel, skrev rådmannen.


Kjøper tomt i Kirkeveien

Publisert: 26.04.2016 kl 10:57

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har enstemmig vedtatt at Kirkeveien 13 AS (SA Anlegg) får kjøpe cirka 200 kvadratmeter kommunes eiendom.

Omsøkt a...

FAUSKE: Plan- og utviklingsutvalget har enstemmig vedtatt at Kirkeveien 13 AS (SA Anlegg) får kjøpe cirka 200 kvadratmeter kommunes eiendom.

Omsøkt areal skal tillegges søkers eiendom på litt over et mål stor, og som ligger innenfor et område som er regulert til lager/industri.

Formålet med søknaden er å utvide hovedtomta som er under omregulering til boligformål.


Kjørte ATV ulovlig

Publisert: 22.04.2016 kl 20:47

SALTDAL: En 40 år gammel mann fra Saltdal har fått 8.000 kroner i bot. Årsaken er at han kjørte an ATV i et boligområde på Rognan mandag 8. februar, uten at han hadde førerkort for dette kjøretøyet.
Dermed brøt han veitrafikkloven.


For tung bil

Publisert: 22.04.2016 kl 20:44

FAUSKE: Søndag 28. februar ble en bil med tilhenger på til sammen 4.000 kilo stoppet på Fauske. Føreren som er fra Brønnøysund hadde ikke førerkort for et så tungt kjøretøy. Den 46 år gamle mannen har nå fått en bot på 5.000 kroner.


Fikk hasj-bot

Publisert: 22.04.2016 kl 20:44

FAUSKE: En 34 år gammel mann fra Fauske har fått 3.000 kroner i bot for brudd på legemiddelloven og straffeloven.
Årsaken er at han både brukte og oppbevarte hasj hjemme hos seg søndag 28. juni i fjor.


Arrangerer laftekurs

Publisert: 19.04.2016 kl 14:42

BEIARN: I midten av mai arrangeres det kurs i lafting i Beiarn.
Det er studieforbundet Næring og samfunn som står bak, og selve kurset skal være på Bjørkmoen hos Beate og Hans Hetzler.
Det er Håkon Høyås som er lærer.
Det er lagt opp til at deltakerne selv skal være med å planlegge framdriften på kurset, som varer i omtrent 60 timer. Påmeldingen skjer enten ved en telefon til studieforbundet, eller til Høyås.


Tomt til Fossum-kollektivet

Publisert: 19.04.2016 kl 14:42

VALNESFJORD: Skogbrukssjefen gir tillatelse til Fossumkollektivets søknad om fradeling av tomt til bolig og forretningsformål på Strømsnes i Valnesfjord.
Den er på cirka 8.400 kvadratmeter.


Gir penger til jerve-kurs

Publisert: 19.04.2016 kl 14:41

FAUSKE: Fylkesmannen gir inntil 100.000 kroner til kommunen til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Midlene skal gå til arrangering av kurs i skadefelling av jerv.
Det er bare en delvis innvilgning for kommunen søkte om til sammen 261.500 kroner.
Tiltaket er felles for kommunene/ skadefellingslagene i Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Bodø.


Utvider voksenopplæring

Publisert: 16.04.2016 kl 15:17

SØRFOLD: Rådmannen i Sørfold foreslår at det opprettes en halv stilling som leder av voksenopplæringen i kommunen.

Fra 1. august i år blir bemanningen på voksenopplæringen i så fall en halv stilling til administrasjon, tre lærerstillinger og en assistentstilling. Antall ansatte der skal vurderes fortløpende ettersom behovet endres.

Formannskapet får saken til behandling tirsdag 19. april.

Det foregår for øvrig en diskusjon om lokaler, fordi dagens er for små. Kvarv skole har vært nevnt som en mulighet, men Utdanningsforbundet er negativ til dette.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!