Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leder:

Ofrer sau for rovdyr

Ofrer sau for rovdyr

SJOKKERENDE TALL. Over 20 prosent av de sauene og lammene som blir sluppet ut på beite i Saltdal, kommer aldri tilbake.

Å fjerne sauen fra store deler av utmarka i Saltdal, er et hardt slag for næringen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.07.2015 kl 17:11

Ønsket fra miljøverndepartementet om ikke å bruke områdene øst for E6 i Saltdal til sauebeite, er samtidig en erkjennelse.

Myndighetene innser at dagens rovdyrpolitikk har spilt fallitt.

Fra før av har Mattilsynet varslet at de vil nekte saueeierne å slippe dyra på beite dersom tapet overstiger en viss prosent.

Så langt har det bare vært en trussel.

Nå innser departementet at de ikke klarer å regulere bestanden av gaupe, bjørn og jerv slik at tapene av sau og lam blir akseptabelt.

Derfor lar de rovdyra vinne.

Det er et smertelig tap for sauebøndene, men også for alle som setter pris på en bærekraftig utnyttelse av utmarka.

Den mest miljøvennlige måten å produsere mat på.


Å stoppe beitingen innebærer også at områdene gror igjen. Det vil føre til at mangfoldet i naturen blir borte.

Flere arter vil tape terreng.


At E6 blir en grense, er også uttrykk for en ønsketenking, så lenge det ikke følges opp av effektive tiltak.

Som det å øke avskytingen av rovdyr vest for E6.


Dersom det går som mange tror, at rovdyra kommer etter beitedyra, vil nemlig problemet bare forflytte seg.

Da kan all beiting av sau i Saltdal bli borte.


Saltdal er uomtvistelig en av de kommunene i Nordland som har størst bestand av de store rovdyra, bjørn unntatt.

Noe tapstallene for sau bekrefter.


Sist vinter var det her det ble felt flest jerver i fylket. I Saltdal ble det skutt fem dyr, det vil si halvparten av de som ble skutt i Nordland.

Gaupa har også godt fotfeste i kommunen.


Lam utgjør en stor andel av maten til rovdyra i yngletida. Derfor blir tapene store, til fortvilelse for sauebøndene.

Erstatningen de får fra staten, skulle de helst sluppet å søke om.


Hvor mange som frivillig vil flytte over til andre beiteområder, gjenstår å se. Vi frykter at det for mange vil bli snakk om å avvikle yrket sitt.

Da vil også antall rovdyr gå ned.

Nøkkelord

Annonse
Annonse

Siste nytt i Leder

Lovende turistbesøk

De 113 tyske turistene som var på besøk i Saltdal fikk nyte godt av det ferske samarbeidet mellom aktørene i turistnæringen.

En festival for alle

Blåfrost er et lovende langtidsvarsel. Det skjer mye rundt festivalen på Rognan, som er i gang i dag.

Søkelys på Sørfold

Det vil forundre oss dersom pasientene ønsker å stoppe en nødvendig opprydding i kritikkverdige forhold.

 
Urealistisk skuterløype

Dersom kommunen må bekoste både bru og kulvert under veien, blir prisen på ei skuterløype for høy.

Kom ned fra hotell-gjerdet

Av redsel for å gjøre noe galt, gjør de ingenting. Slik forstår vi at situasjonen er når det gjelder ideen om å få et kulturhus inn i det nye hotellet på Fauske.

Heder til kunstnerpar

Vi vil betvile at det er så mange ektepar i landet som begge har mottatt Kongens fortjenstmedalje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!