Tilskudd til turkort

Tilskudd til turkort

TURKORT. En folder og tre turkort, deriblant ett for Engan-Ørnes, skal nå utarbeides. Foto: Mathias Streit

Nå skal det lages infomateriell for det utvalgte kulturlandskapet nord i Sørfold.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.